Arvot

  • Yhdenvertaisuus
  • Oikeudenmukaisuus
  • Osallisuus
  • Asiantuntijuus
  • Saavutettavuus