Vertaistukihenkilöt

ALS-vertaiset

ALS-vertainen (Satakunta) ja Euran seudun ALS-ryhmä ALSIKEN vetäjä
Tero Viilto, tero.viilto@icloud.com, puh. 044 042 2269 (vain tekstiviestit)

ALS-vertainen (Satakunta)
Alpo Uusiniemi, 040 028 7705


Voit varata henkilökohtaisen keskusteluajan myös TÄTÄ KAUTTA.

Vertaistuki on kertomista

Kun ihminen sairastuu, hänen ja hänen läheistensä tiedonjano on suuri. Hoitavan tahon ja kirjallisuuden lisäksi tietoa saa kohtalotovereilta. Saman kokeneet voivat kertoa omia kokemuksiaan sairaudesta selviytymisestä tai sairauden kanssa elämisestä.

Vertaistuki on kuuntelemista

Vertaistuen arvo on siinä, että kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa toisen tarinan ymmärtämisen.

On helpottavaa jakaa kokemuksensa sellaisen henkilön kanssa, joka todella ymmärtää. Sairastunut voi säästää läheisiään ja olla kertomatta heille kaikkia huoliaan. Vertaistukija on sopivan etäällä, ja siksi hänelle on helpompi puhua.

Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Jaettu kokemus on merkittävä kokemus.

Vertaiset

Vertaisia ovat henkilöt, joilla on samankaltainen kokemus kuten esimerkiksi sairaus, elämäntilanne tai kriisi. Vertaisina voivat toimia esimerkiksi itse sairastavat henkilöt, eri elämäntilanteissa olevat henkilöt tai sairastavan läheiset/vanhemmat. Lounais-Suomen Lihastautiyhdistyksen vertaistukihenkilöt ovat koulutettuja.

Vertainen on sopeutunut omaan kokemukseensa, haluaa tukea muita saman kokeneita ja saa tukea tehtävässään.

Lähde: vertaistalo.fi

Sinustako vertainen?

Olisitko sinä halukas toimimaan ALS-vertaisena tai ALS-läheisenä?

Vertaisena valitsemasi yhteystiedot ovat saatavilla yhdistyksen kotisivuilla, tiedotteessa ja Porras-lehdessä, jolloin vertaistukea tarvitseva voi olla vertaiseen yhteydessä. Vertaisena saat itse määritellä milloin ja miten toivot yhteydenottoja.

Vertaisen vastuulla on pitää kirjaa yhteydenottojen määristä ja raportoida lukemat yhdistykselle kuluvan vuoden loppuun mennessä, jotta vapaaehtoisena tehtävä tärkeä työ saadaan tilastoitua ja todennettua myös toimintaa rahoittaville tahoille.

Ota rohkeasti yhteyttä!