På svenska

Beskrivning av Sydvästra Finlands Muskelhandikappföreningen rf

Sydvästra Finlands Muskelhandikappföreningen rf är en intresseorganisation för människor som har neurologiska muskelsjukdomar. Den har grundats år 1981 och den är aktiv i Egentliga Finland,  Satakunda och Åland.

Underavdelningarna till Föreningen för muskelhandikappade i Åbo med omnejd r.f. heter Porin seudun lihastautiklubi, Rauma ja ymbrystä dystrofiaseor ja Salon lihastautikerho.
Föreningen i Åbo är medlem i det riksomfattande Förbundet för muskelhandikappade.

På agendan har föreningen saker som
- att öka information om muskelsjukdomar
- att bevaka de muskelsjukas och de anhörigas rättigheter
- att befrämja service, rehabilitering, behandling av sjuka, samt forskning
- att möjliggöra fritidsaktiviteter genom att utbygga frivilligarbete

Assistentförmedlingen är den viktigaste delen av föreningens serviceproduktion. Assistentcentret förmedlar och skolar frivilliga och avlönar assistenter för rörelsehindrade, synskadade och utvecklingsstörda. Centret samarbetar med kommunernas handikapporganisationer, social-, hälsovårds-  och motionsväsenden och församlingar. Dessutom samarbetar centret med andra nödvändiga håll i den offentliga sektorn för att utveckla sin verksamhet.