Vertaistuki ja toiminta

 

Yhteystiedot löydät: https://www.lsly.fi/yhteystiedot/

 

Vertaistuki ja tieto lihassairauksista, sosiaaliturvasta, palveluista

 • jäsentapaamisissa, koulutustilaisuuksissa ja sopeutumisvalmennuksessa
 • ALS-sairailla on oma tukiryhmä
 • Perheryhmä
 • muita ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan

Liikuntatoiminta

 • Vesiliikuntaa Turussa
 • Raumalla uintivuoro Parkinson-yhdistyksen kanssa torstaisin.
 • Perinteinen kuntoliikuntakampanja vuosittain edistää omaehtoista liikkumista

Tiedotus ja neuvonta

 • Jäsenkirje vähintään 4 kertaa vuodessa, löydät sen myös kotisivuilta
 • Omat kotisivut
 • Yhdistyksen esite
 • Porras-lehdessä tiedottaminen
 • Muissa medioissa näkyminen
 • Puhelinneuvonta
 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Kotikäynnit tarvittaessa
 • Tiedottaminen ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille

Virkistystoiminta

 • jäsenillat, retket, matkat
 • osallistuminen muiden järjestämään toimintaan

Nuorisotoiminta

Järjestetään tapaamisia ja toimintaa nuorten toiveiden mukaan oman yhdistyksen piirissä ja erityisesti yli yhdistysten tapahtuvassa nuorisoyhteistyössä. Osallistutaan Lihastautiliitto ry:n maanlaajuiseen nuorisotoimikuntaan. Yhteistyötä nuorisoyhteistyö Seitin kanssa.

Sopeutumisvalmennus

Lyhytkurssit eri diagnoosiryhmille tarjoavat uutta tietoa sairauksista, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta ja palveluista. Kurssit on kohdennettu sairastaville, heidän läheisilleen ja esim. työnsä vuoksi lisätietoa tarvitseville. Kurssit rahoitetaan Turun kaupungin ostopalveluna turkulaisille ja toimialueen terveydenhuollon maksusitoumuksilla muille.
 

Alavalikko