Tuetut lomat

 

 

Lomatukea myöntävät useat eri STEAN tukemat järjestöt. Lomajaksot ovat pituudeltaan 5-14 vrk:ta.  Lomatuki ei kata koko loman hintaa vaan tuen saajalta peritään omavastuuosuus.

Lomatukea haetaan järjestöjen lomakkeella.  Tuen myöntämisessä kiinnitetään huomiota hakijan taloudellisen aseman lisäksi sosiaalisiin ja terveydellisiin perusteisiin myös hakijan aiemmat päätökset vaikuttavat tuen saamiseen.  Tukea ei myönnetä pääsääntöisesti peräkkäisinä kalenterivuosina.  Hakemukset käsitellään luottamuksellisina, eivätkä tiedot joudu ulkopuolisten käsiin.

Seuraavat järjestöt järjestävät tuettuja lomia:

 • Akava-järjestöjen lomayhdistys – A-lomat ry
 • Kotien puolesta keskusliitto ry
 • Lomakotien liitto ry
 • Lomaliitto ry
 • Lomayhtymä ry
 • Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry
 • Perhelomat ry
 • Pienviljelijäväen lomakotisäätiö
 • Solaris-lomat ry
 • Suomen ammattiliittojen lomajärjestö SAL ry
 • Terveyskylpyläliitto ry
 • Toimihenkilölomat T-lomat ry
 • Virkistys- ja kylpylälomat ry