Toiminta

Yhteystiedot löydät TÄSTÄ

Toimintaan kuuluu tiedon lisääminen lihastaudeista, niiden hoidosta, kuntoutuksesta, tutkimuksesta ja sosiaaliturvasta, vertaistuen järjestäminen ja vapaa-ajan toiminnan mahdollistaminen vapaaehtoistyötä kehittämällä.

Vertaistapaamisilla, virkistystoiminnalla ja liikuntaryhmillä pyritään lisäämään fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja lihassairaille ja heidän läheisille. Pyrimme myös neuvomaan, opastamaan, ohjaamaan ja tukemaan yhdistyksen jäseniä elämän eri vaiheissa.

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja asioista jäsen- ja kuukausitiedotteen kautta, nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.

Tiedotus ja neuvonta

 • Jäsenkirje 2 kertaa vuodessa (löydät sen myös kotisivuilta)
 • Sähköpostitiedotteet
 • Omat kotisivut
 • Porras-lehti
 • Sosiaalinen media (Facebook ja Instagram)
 • Puhelinneuvonta
 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Kotikäynnit tarvittaessa
 • Tiedottaminen ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille
 • Virkistystoiminta
  • jäsenillat, retket, matkat
  • osallistuminen muiden järjestämään toimintaan
  • nuorisotoiminta
   • Järjestetään tapaamisia ja toimintaa nuorten toiveiden mukaan oman yhdistyksen piirissä ja erityisesti yli yhdistysten tapahtuvassa nuorisoyhteistyössä. Osallistutaan Lihastautiliitto ry:n maanlaajuiseen Nuorisotoimikunta NuoLin järjestämään toimintaan. Tehdään yhteistyötä nuorisoyhteistyö Seitin kanssa.