Lihastautien tietoisuuspäivä 2.9.

2.9.2022

Lihastautien tietoisuuspäivää vietetään joka vuosi 2. syyskuuta.

Tietoisuuspäivän tarkoituksena on lisätä tietoa lihassairauksista, jotka kaikki ovat harvinaisia. Tieto on tärkeää, jotta harvinaisia sairauksia sairastavat saavat parempia kuntoutuksen mahdollisuuksia, hoitoa sekä palveluja. Tietoisuuspäivän tavoitteena on samalla lisätä yhteisöllisyyttä.

Tietoisuuspäivässä on mukana myös Lihastautiliiton Vastaanottajasta vaikuttajaksi -hanke, jossa on kuluneen kolmen vuoden ajan (2019–2021) etsitty uusia tiedonjakamisen tapoja.

Tietoisuuspäivässä Lihastautiliiton 50-vuotisjuhlavuonna teemana on tiedon ja kokemusten jakaminen. Tieteellinen tieto on lisääntynyt kuluneen 50 aikana valtavasti, ja geeniteknologian kehitys on tuonut lihastautien diagnostiikkaan uusia työkaluja. Edistysaskeleista huolimatta lihastautia sairastavien ihmisten kokemukset omasta sairaudestaan ovat tärkeässä roolissa sairauksien tunnistamisessa. Jaetuilla kokemuksilla on myös iso merkitys sekä muille sairastaville että työssään lihastautia sairastavia kohtaaville.
(Teksti: Lihastautiliitto)

Katso Lihastautiliiton sivuilta videot:

  • Bjarne Udd: Miten lihastautien tutkimus on kehittynyt?
  • Manu Jokela: Lihastautien tutkimus - missä mennään?
  • 2.9. Tietoisuuspäivä Peter Ruonakoski

https://lihastautiliitto.fi/lihastautiliitto/lihastautien-tietoisuuspaiva-2-9/